Oferta współpracy
 Strona główna
 Galeria
 Wystawy i dyplomy
 O firmie
 Kontakt

 

 

Firma RADAN 1 Sp. z o.o. jest wysoko oceniana po względem zasobów kapitałowych, zasobów fizycznych, poziomu kadry menadżerskiej oraz korzystnych cech jakościowych produktów bydła mięsnego. Spółka ma silną pozycję na rynku krajowym i Unii Europejskiej.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 21 749 000 PLN

Nasze atuty to:

Wieloletnie doświadczenie hodowlane. Zarówno kadra kierownicza jak i pracownicy pokazali w ostatnich latach, że potrafią sobie doskonale radzić w każdej sytuacji.

Pozycja. Spółka RADAN 1 posiada ugruntowaną pozycję lidera w hodowli bydła mięsnego w Polsce i to zarówno patrząc na wyniki wystaw regionalnych jak i krajowych.

Kontakty. RADAN 1 współpracuje od kilkunastu lat z największymi hodowcami bydła ras mięsnych. Od kilku lat mamy bardzo intensywne kontakty na terenie Ukrainy, Rosji i Chin z władzami i hodowcami. Kraje te są niezwykle zainteresowane rozwojem hodowli bydła ras mięsnych z wykorzystaniem naszego know how i materiału hodowlanego.

Baza. Posiadane przez nas tereny leżą w znacznej części na tzw. terenach priorytetowych (około 2500ha). Położenie to uprawnia nas do korzystania z dodatkowych dotacji unijnych, które w znaczący sposób rzutują na ekonomię całego projektu.

Konkurencja. W Polsce produkcja bydła mięsnego jest tak mała, że nie rzutuje na rynek europejski.  W ostatnich latach Unia Europejska zmierza w kierunku odchodzenia od dopłat produkcyjnych na rzecz dopłat powierzchniowych. Działania takie doprowadziły do zmniejszenia produkcji. Od kilku lat notuje się w UE deficyt w produkcji wołowiny na poziomie około 100 tys. ton (około 300.000 szt. ciężkich opasów). Według oficjalnych prognoz Komisji UE w roku 2013 deficyt ten ma osiągnąć 450.000 ton. Sytuacja taka jest więc gwarantem stabilnego wzrostu cen. Z uwagi na specyfikę naszych gospodarstw w porównaniu z rolnikami ze "starej unii" nasze koszty wytwarzania są niższe ( 30-50% ), dlatego gawarantują uzyskiwanie znaczących dochodów.

Nagrody i wyróżnienia. W tym zakresie posiadamy główne nagrody możliwe do zdobycia w kraju z oceny jakości naszego bydła.

Posiadamy certyfikaty weterynaryjne obór wolnych od gruźlicy, białaczki i brucelozy, co jest równoznaczne ze spełnieniem warunków przepisów Unii Europejskiej.

 

Nasze gospodarstwa:

Witnica - typowe gospodarstwo towarowe położone przy ujściu Warty o łącznej powierzchni 2.500 ha z czego łaki stanowią 2.300 ha. W gospodarstwie znajduje się około 1.000 szt. bydła.

 

 

 Aktualności